Εξετάσεις

  • Φυσική εξέταση
  • Έλεγχος καρδιαγγειακού κινδύνου (ηλεκτροκαρδιογράφημα)
  • Έλεγχος λειτουργικότητας πνευμόνων (σπιρομετρία)
  • Έλεγχος παθήσεων εντέρου
  • Έλεγχος παθήσεων προστάτη
  • Έλεγχος και λειτουργία παθήσεων του θυρεοειδή
  • Έλεγχος και λειτουργία παθήσεων γεννητικών οργάνων
  • Έλεγχος σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων