Προληπτική Ιατρική

Σήμερα η πρόληψη είναι η λύση-κλειδί για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υγείας. Οφείλουμε να προσεγγίζουμε την αποτροπή της εμφάνισης της ασθένειας από την ρίζα του προβλήματος, προτού εκδηλωθεί.

Ως εκ τούτου, συνιστάται όλοι να επισκέπτονται τον γιατρό τους για ένα τσεκ-απ ρουτίνας, ώστε η ανίχνευση ενδείξεων για κάποια νόσο να γίνεται σε ένα πρώιμο στάδιο. Ακόμα και αν δεν έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα, μπορεί να έχετε πρώιμα σημάδια της νόσου όπου αυτά διαφαίνονται μέσω φυσικής εξέτασης ή μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Είναι σε αυτό το σημείο η διακοπή ή αναστροφή της εξέλιξης της νόσου καθίσταται πιο πιθανή.