Ιατρικά Πιστοποιητικά

Αθλητικά πιστοποιητικά – Ιατρικές γνωματεύσεις για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως γυμναστήρια, κολυμβητήρια και παιδικό αθλητισμό.

Πιστοποιητικά υγείας εργαζομένων – Για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια και καταστήματα.